De portefeuille gezondheid van Rik Compagne is veel breder dan alleen de toestand van het lichamelijk welzijn en het hebben van ziektes.
De portefeuille gezondheid van Rik Compagne is veel breder dan alleen de toestand van het lichamelijk welzijn en het hebben van ziektes. Foto:

Compagne wil aandacht voor sociale en geestelijke gezondheid

Gemeentenieuws Gemeentenieuws 48 keer gelezen

MEIERIJSTAD | Rik Compagne is wethouder Zorg, Volksgezondheid en Volkshuisvesting. De portefeuille gezondheid is veel breder dan alleen de toestand van het lichamelijk welzijn en het hebben van eventuele ziektes. Ook het geestelijke en sociale aspect speelt een wezenlijke rol in het hebben van een goede gezondheid. Wethouder Compagne vindt het belangrijk om daarbij stil te staan.

Door: Ties van Dooren.

Gemeentebreed is het onderwerp gezondheid de afgelopen jaren uitgebreid gepositioneerd. “We hebben daar veel aandacht aan besteed en dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen”, vertelt Compagne. Hij haalt een voorbeeld aan: “De vitaliteit onder ouderen. Er zijn verschillende initiatieven zoals Walking Sports en de beweeglessen van Phoenix Cultuur waar allebei veel gebruik van wordt gemaakt. Aan de ene kant worden de senioren er fitter van en aan de andere kant zijn ze bezig en dus minder eenzaam.”

Volgens de wethouder is het belangrijk om in te zien dat gezondheid een erg breed begrip is. “Je hebt het dan ook over geluk, welbevinden en de psyche. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en dat eenzaamheid onder jong en oud tegen wordt gegaan.” De coronapandemie heeft allesbehalve bijgedragen aan de aanpak van het probleem eenzaamheid. “Het is lastig om te zeggen hoe groot het probleem is. Zeker ook omdat we niet iedereen in beeld hebben die zich eenzaam voelt. Wij als gemeente zijn er wel druk mee bezig. Dat doen we samen met verschillende (burger)initiatieven zoals Eet met je hart (voor senioren) en JoinUs (voor de jeugd).”

Compagne maakt zich verder zorgen over de denormalisering van drugsgebruik. “Het is normaal geworden om drugs te gebruiken op een feestje of een festival en dat terwijl de consequenties groot kunnen zijn. De problematiek die ik in mijn werk tegenkom op het gebied van wonen en zorg hebben vaak een druggerelateerde achtergrond.” De wethouder van Meierijstad wil niet met het wijzende vingertje gaan zwaaien en benadrukken wat allemaal niet mag. “Dat werkt niet. Ik denk dat je in gesprek moet gaan met jongeren en hun ouders. Dat doen we ook al met bijvoorbeeld het project Uit met Ouders. Het gaat om bewustwording. Ouders en hun kinderen moeten de gevolgen kennen van overmatig drugsgebruik”, vindt Compagne.

Terwijl wethouder Compagne en ook collega Coby van der Pas veel positieve ontwikkelingen zien, schetsen de GGD-cijfers op sommige gebieden een minder rooskleurig beeld. Zo zou de jeugd minder aan het bewegen zijn. Volgens de jongerenmonitor (12-18 jaar) van de GGD voldeed in 2016 29 procent van de jongeren aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In 2019 was dat 25 procent. Compagne: “Deze percentages komen overeen met de percentages over de hele regio GGD Hart voor Brabant. Het is lastig te zeggen wat de oorzaken zijn van deze daling. Echter, vraag ik me af of er echt een oorzaak te vinden is: in 2011 ging het om 27 procent van de jongeren. Ook in andere onderzoeken zien we terug dat het percentage jongeren dat voldoende beweegt fluctueert over de jaren. Dus ik denk dat we in dit geval niet zo zeer moeten kijkennaar de daling, maar meer naar het feit dat je überhaupt zou willen dat het percentage hoger is dan 25 procent.” Het is niet zo dat de gemeente niks doet aan het stimuleren van bewegen onder de jeugd. “Integendeel zelfs, we doen heel veel aan het bewegen voor de jeugd. Voorbeelden zijn JOGG en Sjors Sportief. Maar er gebeurt ook veel door het onderwijs en andere partners.” Een conclusie zou kunnen zijn dat dergelijke projecten niets hebben opgeleverd. Dat is echter te makkelijk vindt Compagne: “Je weet niet wat de cijfers waren geweest als we deze projecten niet hadden gehad”, merkt hij terecht op.
Het aantal volwassenen met overgewicht is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. In 2016 was dat 47 procent, in 2020 steeg dat percentage naar 49. Daar staat tegenover dat het aantal ouderen (65+) met overgewicht is gedaald. “Afgerond op het hele getal is het overgewicht (inclusief obesitas) gedaald met 2 procent. We hopen in het volgende meetmoment van de GGD dat de daling groter is, waardoor het statistisch gezien echt significant verschillend is”, besluit Compagne.

Uit de krant

Uit de krant