Ophalen en verwijderen van huishoudelijk- en bedrijfsafval wordt duurder.
Ophalen en verwijderen van huishoudelijk- en bedrijfsafval wordt duurder. Foto: Bas Ulehake

Inwoners van Meierijstad gaan meer betalen

Algemeen 835 keer gelezen

SCHIJNDEL | Als de gemeenteraad van Meierijstad op donderdag 15 december akkoord gaat dan wordt de ozb (onroerendezaakbelasting) met 2.3 procent verhoogd. Huizenbezitters gaan meer betalen, omdat hun huizen meer waard zijn geworden. Verder gaan de inwoners van Meierijstad meer betalen voor het de inzameling en verwerking van hun afval. De rioolheffing gaat daarentegen naar beneden. 

Door: Ties van Dooren. 

De meeste belastingtarieven welke zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen worden ieder jaar gewijzigd. De gemeente laat weten dat aanpassing nodig is vanwege inflatiecorrecties, eerder vastgesteld beleid of het streven naar kostendekkendheid. “Ook is dit noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde belastingopbrengsten. Volgens de Gemeentewet dient de gemeenteraad de belastingverordeningen vast te stellen alvorens een gemeente de belastingen kan heffen”, schrijft burgemeester Kees van Rooij in een brief aan de gemeenteraad.
De tarieven van alle lokale heffingen zijn aangepast op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2023. Voor 2023 is uitgegaan van een inflatiecijfer van 2.3 procent, gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Onroerend goed
Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van woningen is gestegen met gemiddeld achttien procent, voor niet-woningen geldt een stijging van vijf procent. De stijgingen van de WOZ-waarden worden met de OZB-tarieven verrekend. Dat leidt bij de OZB-tarieven voor belastingjaar 2023 tot een daling. Het onroerend goed is namelijk meer waard geworden waardoor de OZB niet verhoogd hoeft te worden om het beoogde bedrag te halen. Dat wil overigens niet zeggen dat huizenbezitters minder gaan betalen, integendeel zelfs. Woningen en niet-woningen zijn meer waard geworden en dus betaalt de eigenaar meer aan belasting.

Afval
De reinigingsheffingen gaan vanaf 2023 omhoog. Het college laat weten dat ophalen en verwijderen van huishoudelijk- en bedrijfsafval duurder wordt. Als gevolg van stijgende kosten voor afvalverwijdering wordt het tarief voor zowel de afvalstoffenheffing als het reinigingsrecht met 10.80 euro verhoogd. Dat houdt in dat de afvalstoffenheffing uitkomt op 160.80 euro en het reinigingsrecht op 244.80 euro.
Daarnaast is in de tarieventabel milieustraten een tarief opgenomen voor het inleveren van bankstellen. Dat gaat de inwoners van Meierijstad 15 euro per zitting kosten. Dus een tweezitsbank is 30 euro, een driezitsbank 45 euro.

Rioolheffing
Voor rioolafvoerrecht moet in 2023 een bedrag gerealiseerd worden van 6.942.000 euro om alle uitgaven die met de rioleringszorg gepaard gaan te dekken. De rioolheffing bestaat uit twee delen: een eigenarendeel en een gebruikersdeel. “Op basis van een prognose van de stijging van de WOZ-waarden is berekend dat het tarief voor het eigenarendeel kan dalen van 0.03666 procent naar 0.02734 procent. Voor de gebruikersheffing geldt eveneens dat de tarieven dalen. Op basis van de benodigde opbrengst is berekend dat de tarieven met 4.3 procent kunnen dalen ten opzichte van 2022”, aldus Van Rooij.
De toeristenbelasting, scheepvaartrechten blijven gelijk. De marktgelden en de gemeentelijke leges gaan wel met 2.3 procent omhoog. Dat betekent dat de inwoners van Meierijstad volgend jaar 77.75 euro betalen voor een nieuw paspoort, 44.65 euro voor een nieuw rijbewijs en ook trouwen wordt iets duurder.
Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.
Gemeenten heffen leges om haar taken te bekostigen. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: een gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

Uit de krant

Uit de krant