Duits lijntje, halte Eerde
Duits lijntje, halte Eerde

In het spoor van het Duits Lijntje: halte Eerde

Recreatie en Toerisme Recreatie en toerisme 10 keer gelezen

EERDE | Dit voorjaar is een nieuw wandeltraject geopend, dwars door Meierijstad langs het Duits Lijntje. Langs de route zijn volop verhalen te ontdekken. De voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) werd in 1873 geopend. De lijn vormde een belangrijke schakel voor het internationale treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Treinen rijden hier nu niet meer. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. In Meierijstad zijn nog volop sporen van het Duits Lijntje te vinden. ln deze serie duiken we in de vele verhalen langs het spoorwegtracé. Deze keer: Halte Eerde.

Houtambachtslieden uit Wijbosch, de houtzagerij uit Eerde, klompenmakers. Ze maakten allemaal dankbaar gebruik van de aanwezigheid van halte Eerde aan het Duits Lijntje. Dit kleine station (oorspronkelijk gebouwd als wachtpost 12) was tot 1938 in gebruik. Het stationsgebouw stond hier tot 1969. 

Klompen, kolen, kalk en kunstmest
Via het spoor werden ook kolen, kalk en kunstmest aangevoerd. Op het perron konden reizigers in- en uitstappen. En omdat Eerde een kruisingsstation was, konden treinen elkaar hier passeren en inhalen. De op- en overslag van goederen, het bewaken van de overweg, het bedienen van de wissels en het kloksein: stationsmedewerkers hoefden zich hier niet te vervelen. Toch hield een enkeling tijd over voor dubieuze praktijken.

Smokkelaars
Een stationschef en wisselwachter uit Eerde raken in 1917 betrokken bij een smokkelaarscomplot. Het Duits Lijntje heeft in die tijd geen beste naam op dat gebied. Ook de twee spoorbeambten zwichten voor de verleiding. Terwijl stationschef Lambert op de uitkijk staat, laadt wisselwachter Johannes stiekem negenhonderd kilo garen in treinwagons met dubbele wanden. De handelswaar moet ongezien de grens over.

Ontdek het hele verhaal, de hele wandelroute en nog veel meer verhalen (van Olland tot Mariaheide) op www.bezoekmeierijstad.nl/duitslijntje. Trek je wandelschoenen aan en volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders. 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant