Sfeerimpressie eerste schetsontwerp project Voorbereiding Hoevenbraak-Zuid (Geonius/gemeente Meierijstad)
Sfeerimpressie eerste schetsontwerp project Voorbereiding Hoevenbraak-Zuid (Geonius/gemeente Meierijstad)

De Hoevenbraak gaat voor klimaat robuust

Natuur Natuur 1.209 keer gelezen

SCHIJNDEL | De Hoevenbraak gaat als eerste wijk in Schijndel ‘klimaat robuust’ worden. Daarom werd op 16 november een inloopavond georganiseerd in SCC De Vink door de gemeente Meierijstad en adviesbureau Geonius.

De Hoevenbraak klimaat robuust, wat gaat er gebeuren? Wij spraken hierover met Erwin Elschott, omgevingsmanager bij ingenieursbureau Geonius die de gemeente adviseert bij dit project. Samen met zijn collega Ralph Beckers (projectleider Geonius), Stan de Laat (projectleider gemeente Meierijstad) en buurtadviseur Henk de Laat wordt dit project samen met betrokken bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vorm gegeven. 

In 2013 is een voorschot op het klimaat robuust inrichten genomen bij de vervanging van de riolering in de Hertog Jan II laan. Daar is toen naast de riolering voor vuil afvalwater ook meteen riolering aangelegd voor schoon (hemel) water, zodat dit gescheiden kan worden afgevoerd.

In 2017 had de toenmalige gemeente Schijndel plannen klaarliggen om te komen tot een klimaat robuuste herinrichting van de Kastanjestraat, maar door de fusie van de gemeente is dit plan toen blijven liggen. Dit plan is nu wel de basis voor de plannen zoals ze er nu liggen. Het doel van dit project is om de gebouwde omgeving beter voor te bereiden op extreme droogte en grote hoeveelheden neerslag. Wat niet betekend dat er nooit meer water op straat staat, maar wel dat dit van kortere duur zal zijn en op een plek die daarvoor is aangelegd, zoals een wadi.

Zes deelplannen
Het totale plan om de Hoevenbraak klimaat robuust in te richten is opgesplitst in zes deelplannen. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat er met bewoners gesproken wordt over de inrichting van hun directe woonomgeving zodat de betrokkenheid bij de plannen hoog is. De volgende straten zullen heringericht gaan worden tijdens dit project: Eikenstraat, Kastanjestraat, Zandkantsestraat, Willem III straat, Prins Hendrikstraat, Mauritsstraat, Prinses Magrietstraat, Bernhardstraat en Marijkestraat. Voor ieder van deze zes deelplannen is nu een schetsplan gereed.

Herinrichting straten
Het project bestaat uit drie verschillende onderdelen. Ten eerste zal het huidige vuilwaterriool vervangen gaan worden, daarnaast zal er een nieuw regenwaterriool worden aangelegd en tenslotte zal verhard oppervlak afgekoppeld worden gedurende het project.

De straten moeten dan ook opnieuw ingericht worden en hoe dat er uit kan gaan zien is te bekijken op de schetsontwerpen die Geonius heeft gemaakt en die tijdens de inloopavond te zien waren (deze zijn overigens ook terug te vinden op onderstaandewebsite) . Zo zal er in de Kastanjestraat een groenvoorziening komen waarin een of twee zogenaamde Wadi’s komen (een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater). Op de tekeningen is ook te zien waar en hoeveel bomen er komen en op welke plekken er parkeerplekken worden aangelegd. 

In een latere fase zal ook aan inwoners gevraagd worden of zij hun regenwaterafvoer willen ontkoppelen zodat het water via de tuin eventueel in het regenwaterriool kan worden afgevoerd. Hiervoor zijn al wat plannen, maar deze zullen later worden uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners. 

Planning
Op dit moment is de fase van het schetsontwerp afgerond en besproken met bewoners zo geeft Erwin Elschott aan. Nu zal er gewerkt gaan worden aan het voorlopig en definitief ontwerp om zo toe te werken naar het uitvoeringsontwerp en de aanbesteding. Dit alles zal nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. De verwachting is dat niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2022 gestart zou kunnen gaan worden met de werkzaamheden, maar dat lukt alleen als alles meezit. Het zal eerder nog later in het jaar gaan worden.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over het klimaatrobuust maken van uw straat kijk dan op de website: https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. U kunt ook een mail met uw vraag sturen naar: hoevenbraak@geonius.nl, Erwin Elschott zan dan contact met u opnemen.

Eerder ging de gemeente Meierijstad al aan de slag met Kienehoef Klimaatrobuust, Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust en Blauwe Sportparken (Sint-Oedenrode). Momenteel wordt ook Erp-Oost samen met de bewoners klimaatrobuust ingericht.

Het huidige grasveld aan de Zandkantsestraat en Kastanjestraat.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant