De Grote Braeck.
De Grote Braeck. Foto: Annemarie Vermaak

Bestemmingsplan woonlocatie Grote Braeck naar gemeenteraad

Woningbouw 2.809 keer gelezen

SCHIJNDEL | Het bestemmingsplan ‘Woonlocatie Grote Braeck, Schijndel’ in Schijndel is gereed voor vaststelling en wordt 4 april 2024 door de gemeenteraad behandeld. Het plan maakt de bouw van 241 woningen aan de zuidzijde van Schijndel mogelijk. Daarmee komt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk een stap dichterbij.

Op de nieuwe woningbouwlocatie tussen Plein, Langstraat en Venushoek in Schijndel komt een divers woningaanbod, met twee-kappers, rijwoningen, levensloopbestendige woningen (rug-aanrug) en appartementen in verschillende prijsklassen. In het plan komen 60 sociale huurwoningen. Ook komen er ruime percelen voor zelfbouw beschikbaar. De locatie wordt ontwikkeld door de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Bouwcombinaties Muller-Wagemakers en Reuvers-Van Bergen bouwen de woningen. Woningbouwversnelling De behoefte aan woningen in Meierijstad is groot. De gemeente wil de woningbouwproductie in al haar kernen versnellen. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “Dit is een flinke uitbreidingslocatie. Realisatie van Grote Braeck draagt voor een groot deel bij aan de invulling van de versnellingsopgave in Schijndel. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben wel geleid tot aanpassingen op onderdelen; maar de hoofdopzet van het plan is eigenlijk niet veranderd.” 

Vervolg
De raad behandelt het bestemmingsplan in de vergadering van donderdag 4 april 2024. Voorafgaand daaraan bespreekt de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering het voorstel op donderdag 21 maart 2024. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage voor de beroepstermijn. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen, is het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarna kunnen initiatiefnemers beginnen met de uitvoering van hun plannen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant