Een voorbeeld van hoe de inrichting er uit kan zien.
Een voorbeeld van hoe de inrichting er uit kan zien.

Verkeerszorgen en vragen over plan centrum

Verkeer Verkeer 438 keer gelezen

SCHIJNDEL | Op de informatieavond over de herinrichting van de hoek rondom de Hoofdstraat en Kloosterstraat in ‘t Tramhuys konden omwonenden vragen stellen en inspraak krijgen. Veel zorgen gingen over de nieuwe verkeerssituaties in het gebied door de herinrichting. 

Door: Cis van Pinxteren

Verkeerskundige Gert Tolenaars beantwoordde al die vragen over onder meer de tijdelijke omleidingsroutes, sluipverkeer, een mogelijke nieuw zebrapad op de kruising tussen de Baroniestraat en de Mieke de brefstraat en parkeerplekken. “We gaan zeker nog een keer kijken naar de plateau’s en of het knikje in de bocht er moet komen. Oversteekbaarheid halverwege de Kloosterstraat gaan we ook bekijken, een zebrapad zou ten koste kunnen gaan van groen dus dat is de afweging. “De snelheid moet sowieso van 30+ verminderd worden naar 30-.” De inspraaktermijn loopt af op 8 december, mailen kan naar info@meierijstad.nl.

Kritiek
Een vraag die veel steun uit de zaal kreeg was of het mogelijk is om vrachtverkeer te verbieden uit het centrum. De angst bestaat dat sluipverkeer in onder meer de Baroniestraat voor overlast gaat  zorgen. Tolenaars: “Je hebt helaas altijd dat er sprake is van sluipverkeer.” Er was daarnaast kritiek op het verdwijnen van parkeerplaatsen van omwonenden aan huis, de maximale loopafstand tussen parkeerplaats en huis is honderd meter. De schuine parkeerplaatsen bij de PLUS worden haaks. Een afsluitingspaal komt er bij de aansluiting met de markt om autoverkeer te voorkomen. “Het installeren van die paal is een duur grapje, dat kost zo’n 30 à 40 duizend euro. Ondanks het dure prijskaartje werkt zo’n paal vaak wel.” Het plan kost circa 1,9 miljoen euro en is medio 2024 afgerond. Projectleider van de gemeente Meierijstad, Albert Nooteboom, sprak van een goede inspraakavond. “Gelukkig heeft iedereen zijn zegje kunnen doen zonder dat een paar mensen met zinnige inspraak anderen overheersten. De wegen zijn in ieder geval breed genoeg om carnavalswagens door te laten, over de mogelijkheid van grote attracties tijdens de kermis is naar mijn weten niet gesproken tijdens dit plan. Het algemene belang van een verkeersdrempel is het verminderen van de snelheid, dat kan wel als gevolg enige geluids- of fijnstofoverlast hebben.” 

Compact, gelijkwaardig centrum
Wat er met de vele vragen en zorgen wordt gedaan was ook een vraag die overheerste, in hoeverre is het plan van herinrichting al in beton gegoten? Voorzitter van Citymanagement Schijndel, Bart Eijkemans: “De vragen en zorgen worden meegenomen, overwogen en daar komt in december een net antwoord op terug. We presenteerden het plan met een duidelijke schets, daardoor kregen mensen de indruk dat er niets wordt gedaan met hun bezwaren. Schijndel wil graag een mooi, groen centrum.” Een belangrijk uitgangspunt van het plan is om het deel van het centrum over de Hoofdstraat en Kloosterstraat aantrekkelijker te maken voor ondernemers en door minder en langzamer verkeer te verwezenlijken. “De gemeenteraad wilde ook een compact, gelijkwaardig centrum waarbij er weinig verschil zit tussen de ene helft en de andere. Het nieuwe voetpad langs de Aldi om het parkeerterrein te ontsluiten wordt hét voetpad om naar het centrum te lopen. Of je dan naar links of rechts loopt moet dan niks uitmaken.” De vergroening tijdens de herinrichting met nieuwe bloemperken en een paar nieuwe bomen wekte nagenoeg geen ophef op tijdens de informatieavond. Bomenkenner Martijn Buskens: “Binnen dit project willen we zorgen voor klimaatadaptie met meer insecten en natuurwaarden. Helaas worden er vanwege veiligheid een paar zilveren esdoorns gerooid, anders zouden die oudere niet vitale bomen kunnen zorgen voor overlast. Onder meer de honingboom, hagebeuk en de Elst worden aangeplant om meer biodiversiteit te krijgen en omdat dan niet alle bomen door één ziekte kunnen afsterven.”

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant