Afbeelding

In Memoriam Tiny van Dinther

Rouw Rouw 2.664 keer gelezen

Op 11 mei 2023 is op 86-jarige leeftijd overleden Tiny van Dinther, oud-voorzitter van Stichting Instuif de Kluis.

Hierbij willen we terugblikken op de betekenis van Tiny voor het Jeugd en Jongerenwerk in Schijndel en vooral de Instuif. Tiny is zijn hele leven een zeer actief verenigingsmens geweest. Hij werd al op jonge leeftijd lid, jeugdleider, leider en hoofdleider van het Jongensgilde, later Jong Nederland. Dit deed hij vol overgave.

In 1970 werd Tiny gevraagd zijn kwaliteiten als leider en organisator in te zetten voor Stichting Instuif de Kluis. Hij werd al snel secretaris en in 1974 werd hij benoemd tot voorzitter. De Instuif was en is een stichting gericht op Open Jeugdwerk met toen activiteiten op zondagmiddag en zondagavond, nu op zondagmiddag en vrijdagavond. Er is geen verplicht programma.

De ontwikkeling van De Instuif ging snel. Waar bezoekersaantallen eerst nog werden gemeten in tientallen, groeide dit in een paar jaar tot honderden bezoekers. Tijdens carnaval kwamen er soms wel meer dan duizend bezoekers.

Tiny was als voorzitter een groot inspirator, initiatiefnemer, organisator en stimulator voor de leiders van de Instuif. Iedereen kon bij hem terecht met zijn (persoonlijke) problemen, hij had altijd tijd voor je en eventueel ook een goed advies.

Hij was degene die leidinggaf aan het proces van herhuisvesting van het noodgebouw achter het Patronaat naar de oude ULO school in de Pompstraat.

Van 1980 tot 1988 was hij vicevoorzitter, waarna hij geleidelijk wat meer afstand nam en zich beperkte tot advieswerkzaamheden. In die rol was hij toch ook weer nauw betrokken bij het proces van Pompstraat naar nieuwbouw op Smaldonkstraat 6. Hij heeft zelfs, op 73-jarige leeftijd, nog fysiek bijgedragen aan de inrichting. Hij heeft ook samen met de wethouder voor cultuur de eerste steen voor dit gebouw gelegd.

Bij de opening van het nieuwe gebouw op 10 januari 2010 is Tiny door de Burgemeester een koninklijke onderscheiding als LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU toegekend voor al zijn verdiensten voor het jeugdwerk in Schijndel.

Hier willen wij als bestuur en (oud) leiders van de Instuif nogmaals onze dank en waardering uitspreken voor alles wat Tiny voor ons en onze stichting heeft betekend. Hij zal altijd in onze gedachten blijven en we zullen altijd zijn typerende manier van enthousiasmeren in herinnering blijven houden.

Bestuur en (oud) leiders van Stichting Instuif de Kluis.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant