Nieuwe Schoolzone borden rondom het Elde College, de Heijcant en 't Talent.
Nieuwe Schoolzone borden rondom het Elde College, de Heijcant en 't Talent. Foto: Bas Ulehake

Nieuwe schoolzone rondom bs de Heijcant moet zorgen voor meer veiligheid

Onderwijs Onderwijs 821 keer gelezen

SCHIJNDEL | Wie regelmatig door de Bunderstraat of Pastoor van Erp straat rijdt, heeft ze waarschijnlijk wel gezien. De felgekleurde nieuwe ‘Schoolzone borden’. De borden geven aan dat je een zone binnen rijdt waar een school in zit.

“Het maken van een schoolzone is het resultaat van de integrale aanpak van de schoolomgeving bij basisschool De Heijcant. De verkeerswerkgroep van basisschool De Heijcant heeft samen met de gemeente een plan gemaakt voor een prettige schoolomgeving. Aangezien De Heijcant en het Elde College naast elkaar zijn gelegen, is ook het Elde College meegenomen in deze schoolzone”, aldus de gemeente Meierijstad.

Op de vraag of deze bebording ook rondom andere scholen geplaatst gaan worden antwoord de gemeente: “Dergelijke fysieke verkeersmaatregelen als een schoolzone worden niet zomaar bij andere scholen in Meierijstad geplaatst. We treffen alleen fysieke maatregelen als borden en markering van een schoolzone als deze maatregelen de gedragsmaatregelen en afspraken die een school met ouders maakt ondersteunen. Alleen dan werkt een schoolzone. Dit vergt dus ook wat van de school en buurtbewoners. Belangrijke voorwaarde voor de aanpak van een schoolomgeving is daarom dat de basisschool meedoet met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). BVL heeft als doel om verkeerseducatie te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen. Deze voorwaarde stellen wij als gemeente, omdat middels dit Label de verkeersveiligheid structureel wordt verankerd in het schoolbeleid. (Er zijn namelijk verschillende criteria waar scholen aan moeten voldoen voordat ze het BVL kunnen behalen, voorbeelden hiervan zijn; er moet een verkeersgroep worden opgezet, verkeerseducatie dient een belangrijk thema te zijn in de klas en er moet een grote betrokkenheid zijn van verzorgers/(groot)ouders.).

Nieuwe Schoolzone borden rondom het Elde College, de Heijcant en 't Talent.
Nieuwe Schoolzone borden rondom het Elde College, de Heijcant en 't Talent.
Nieuwe Schoolzone borden rondom het Elde College, de Heijcant en 't Talent.

Uit de krant

Uit de krant