Afbeelding
Foto: Bas Ulehake

Waterschapsbelasting stijgt vrijwel niet

Natuur Natuur 126 keer gelezen

REGIO | Ook in 2023 zet het waterschap zich maximaal in om inwoners van Oost-Brabant te beschermen tegen overstromingen uit de Maas, overlast door piekbuien en gevolgen van droogte. En om het water nog schoner te maken door bijvoorbeeld onze rioolwaterzuiveringsinstallaties aan te passen. De verwachte kostenstijging van 7 miljoen die hiervoor nodig is, komt mede dankzij duurzame investeringen, maar beperkt terecht bij de inwoners van het waterschap staat te lezen op de website van Waterschap Aa en Maas.

Dijkgraaf Mario Jacobs: “Investeren in duurzaamheid loont. We hebben de kostenstijging zo laag mogelijk kunnen houden voor onze inwoners en bedrijven. Onder andere dankzij duurzame investeringen in zonneweides, productie en verkoop van biogas en innovatieve zuiveringsmethoden op onze rioolwaterzuiveringen kunnen we de belastingtarieven voor onze inwoners per saldo vrijwel gelijk houden met dit jaar. Daar zijn we erg blij mee want de dagelijkse lasten zijn voor iedereen al erg toegenomen”.

Duurzame investeringen
Om de grote en belangrijke taken van het waterschap te kunnen realiseren, begroten ze de totale kosten voor 2023 op € 142 miljoen. In 2022 was dit € 135 miljoen. Dit geld investeren ze in waterveiligheid, een klimaatbestendig en gezond watersysteem en schoon water. Dankzij duurzame investeringen, die geld opleveren, hoeven het waterschap de belastingtarieven maar beperkt aan te passen. Dit betekent voor de inwoners dat bij een gelijkblijvende WOZ-waarde van hun woning de belasting vrijwel gelijk is aan vorig jaar.

Begroting
Op vrijdag 18 november stemde het algemeen bestuur in met de begroting voor 2023. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2023 en het geld dat ze daaraan besteden. Deze begroting bepaalt wat alle inwoners en bedrijven in het werkgebied in 2023 aan waterschapsbelasting moeten betalen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant