Afbeelding

Verbod op ongerichte casino reclame

Ingezonden Ingezonden 63 keer gelezen

Sinds de online gokmarkt eind 2021 werd geopend voor Nederlandse aanbieders is er direct al veel te doen geweest om de hoeveelheid reclame die overal verscheen. Gezien de aard en risico’s van kansspelen golden er vanaf het begin al enkele regels om te zorgen dat kwetsbare groepen beschermd werden, terwijl aan de andere kant Nederlandse spelers wel op het nieuwe legale aanbod gewezen konden worden. 

Deze zogenaamde ‘kanalisatie naar legaal aanbod’ staat op gespannen voet met het voorkomen van gokverslaving. Het spreekt voor zich dat voor de aanbieders van kansspelen reclame gericht is op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe spelers, waarbij het moeilijk is bepaalde groepen af te schermen. Zeker in een nieuwe markt waarbij het er om gaat zo snel mogelijk een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen. 

Om een beeld te scheppen, volgens de laatste cijfers van Regulus Partners is de Nederlandse gokmarkt dit jaar goed voor een omzet van €800 miljoen. Het is in dat licht niet vreemd dat we in de eerste helft van 2022 bij sommige aanbieders reclamebudgetten van meer dan €2 miljoen per maand zagen. 

Hoewel het nog niet precies duidelijk is of door de hoeveelheid reclame meer mensen zijn gaan gokken of dat de bestaande spelers meer zijn gaan gokken, zien verslavingsklinieken wel een toename van met name jongeren die zich melden met een gokverslaving.

Het gebruik van bekende persoonlijkheden zoals voetballers en influencers in reclame-uitingen zal met name de jongere generatie aanspreken, en is daarom reeds per 1 juli jl. al aan banden gelegd. ‘Rolmodellen’, oftewel personen waarvan gedacht wordt dat meer dan 25% van hun ‘volgers’ of ‘fans’ uit jongeren bestaan, mogen inmiddels geen reclame meer maken voor kansspelen.

Daarnaast zit de kracht van reclame in herhaling, want bekend gezicht of niet, het zien van gokreclame op iedere hoek van de straat werkt ongetwijfeld normaliserend. In reactie op de maatschappelijke discussie hadden aanbieders van het eerste uur een vrijwillige afspraak gemaakt om per 1 juli ook af te zien van verdere buitenreclames, maar dit bleek niet afdoende voor de meest recente sites in Nederland. De nieuwste aanbieders voelden zich niet gehouden aan vrijwillige afspraken waar zij niet bij betrokken waren. Niet vreemd dat zij zich op die manier achtergesteld voelden in een markt waarin de overige partijen zich al wel door middel van dat juist dit soort openbare reclame van marktaandeel hadden voorzien. 

Nadat Tilburg via een omweg al besloten had om buitenreclames per januari 2023 te verbieden, ligt er nu een wijzigingsvoorstel ‘Besluit wrvk’ (Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen) waarin dit landelijk geregeld wordt. 

Niet alleen wordt er in het besluit dat tot 4 september ter consultatie heeft gelegen voorgesteld om buitenreclame te verbieden, het verbod zal voor alle ongerichte reclame gaan gelden, dus ook de sponsoring van sport, programma’s en evenementen. 

Ongerichte reclame op televisie, radio, gedrukte media en in publieke binnen- en buitenruimtes zal per 2023 verboden worden. Wat betreft het verbod op sponsoring is er voor gekozen om partijen de kant te geven om lopende contracten uit te kunnen dienen en met name sportclubs tijd te geven om alternatieve sponsoren te vinden. Om deze rede gaat het verbod voor programma- en evenementen sponsoring per 2024 in en voor sport nog een jaar later. 

De online consultatie van het besluit heeft 31 openbare reacties opgeleverd. Deze reacties zijn vooral afkomstig van aanbieders van kansspelen die natuurlijk grote financiële belangen hebben. Ons eigen Holland Casino is maar een kleine aanbieder als je het vergelijkt met een bedrijf als Entain met een omzet van ruim €4 miljard.

Naast partijen met een direct financieel belang, waarvan de reacties voorspelbaar zijn, hebben ook derde partijen zoals de Google en de Consumentenbond hun visie openbaar gedeeld.

Hoewel internet het medium bij uitstek is om gericht te kunnen adverteren, schrijft juist Google, het grootste advertentiebedrijf ter wereld, dat het praktisch onmogelijk is om gerichte reclame te maken. Hoewel dergelijk bedrijven meer van ons weten dan ons lief is, zijn er tal van privacywetten en -regels die het voor hen onmogelijk maken om vast te stellen wie er tot een kwetsbare groep behoort en dus geen gokreclame getoond mag worden.

Advertentie bedrijven hebben logischerwijs geen toegang tot de gegevens van het CRUKS, het register van personen die zich uit hebben laten sluiten van kansspelen. Ook gegevens over (risicovol) spelgedrag zijn bij hen onbekend en zelfs al zouden ze wel beschikken over dit soort noodzakelijke informatie, voor het verwerken ervan zal expliciete toestemming van de betreffende persoon noodzakelijk zijn, iets wat praktisch onhaalbaar is.

Het standpunt van de Consumentenbond het meest helder, zij stellen dat net zoals voor alcohol en tabak en totaalverbod zou moeten gelden. Daarmee zouden hun andere bezwaren: het expliciet op de leeftijdsgroep 18-24 focussen en niet ook op pubers, en het niet uitsluiten van sociale media, worden weggenomen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant