Leren over het verleden tijdens de cursus Skinlelogie.
Leren over het verleden tijdens de cursus Skinlelogie.

Cursus Skinlelogie laat geschiedenis van Schijndel leven

Historie Historie 337 keer gelezen

SCHIJNDEL | Om de kennis van de geschiedenis van Schijndel levend te houden organiseert Heemkundekring Schijndel op zes avonden in november en december 2022 de cursus Skinlelogie. Deze cursus zal worden gegeven in de Rode Zaal van sociaal cultureel centrum ’t Spectrum van 19.30 tot 21.30 uur.

Heemkundekring Schijndel verzorgt ook dit jaar weer een cursus over de geschiedenis van Schijndel. Het motto van Heemkundekring Schijndel is: “Wie het verleden niet kent, weet niet waarom het heden er zo uitziet”. Er is al een aantal keren met veel succes een cursus Skinlelogie gegeven om belangstellenden te vertellen over de geschiedenis van Schijndel. Steeds was de belangstelling groot. Dit jaar wordt de cursus Skinlelogie gegeven op zes dinsdagen in de Rode Zaal van ‘t Spectrum met een afsluiting in de Heemkamer.

Eerst wordt door Sjors van de Greef ingegaan op het unieke van Schijndel binnen de eigen en andere regio’s. De ontstaansgeschiedenis van ons landschap wordt behandeld, evenals de wijze waarop onze voorouders dit gebied hebben ingericht. Dirk Paagman vertelt over de geschiedenis van Schijndel door de eeuwen heen. Maar ook over de Granaatweken, die tijdens WOII met name het centrum van Schijndel zo hebben verwoest. Bij Johan van Geffen staan de ambachten en de industrialisatie van Schijndel centraal. Ruud Hemelaar en Gerard van Kaathoven zullen ingaan op het thema archeologie in Schijndel. De cursisten worden door de tijd gevoerd om duidelijk te maken wat er op het grondgebied van het huidige Schijndel gebeurde vanaf de steentijd tot de moderne tijd. Daarbij komt het landschap ter sprake, hoe er gebruik van werd gemaakt, hoe de eerste vestigingen er uit zagen, wat er aan vondsten zijn uit de verschillende periodes en wat die vertellen over de tijd en de mensen. We reizen dus vanuit de steentijd (ca. 150.000 jaar geleden), via de brons- en ijzertijd, de middeleeuwen en de moderne tijd door de ontstaansgeschiedenis van Schijndel. Anders gezegd, van de Neanderthaler-vondsten uit het kanaal en de fietstunnel bij Wijbosch, via de eerste bewijzen van bewoning uit de Karolingische tijd in de dr. Ariënsstraat naar de 14e-eeuwse veldbrand ovens op het Paaspopterrein. Iedere cursist ontvangt na afloop een getuigschrift. Op de laatste avond vertelt Jo van de Aa vertelt u alles over SchijndelWiki.nl, de plaats waar u alles over de geschiedenis van Schijndel zelf gemakkelijk kunt vinden, maar ook zelf dingen kunt plaatsen.  De start van de cursus is gepland op dinsdag 1 november 2022. De kosten bedragen € 42,50 voor zes cursusavonden inclusief een reader en koffie/thee. Voor deelname zoals hiervoor beschreven maar inclusief een jaar lidmaatschap van de Heemkundekring Schijndel, ingaande 2022, zijn de kosten € 57,50. Belangstellenden kunnen zich tot 20 oktober 2022 bij voorkeur per mail aanmelden bij Jan Aalders, secretaris van de Heemkundekring, Kortenaerstraat 60, Schijndel, tel. 073-5474566/06-23103883 Kijk voor meer infoop www.heemkundekringschijndel.nl of mail naar secretariaat@heemkundekringschijndel.nl.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant