Afbeelding
Foto: Bas Ulehake

Gemeente Meierijstad pakt door in aanpak gezondheid met nieuwe gezondheidsnota

Gemeentenieuws 522 keer gelezen

VEGHEL | Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, de gevolgen van een ongezonde leefstijl en het bestaan van veel eenzaamheid in de samenleving maken dat de gemeente zich extra wil gaan inzetten voor de gezondheid van de inwoners. In de nieuwe gezondheidsnota ‘Samen gezonder telt!’ staat waar Meierijstad de komende jaren extra aan wil werken, samen met alle gezondheidspartners. De nota werkt vanuit de brede benadering van positieve gezondheid. Want gezondheid gaat over veel meer dan lichamelijk gezond zijn. Het gaat ook om kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving, mentaal welbevinden, bestaanszekerheid en een fijne leefomgeving. 

Om dit te bereiken zijn zes ambities beschreven in de nota en wordt aangegeven welke aanpak nodig is om deze ambities te bereiken. 

Voor het thema Gezonde leefstijl en bewegen zijn de ambities:
• Ouderen worden vitaler ouder en hebben minder risico op een valletsel
• Jongeren gebruiken minder alcohol en drugs Voor het thema Gezonde sociale omgeving is de ambitie:
• Er is een sterke sociale basis met voldoende laagdrempelige mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen en de buurt aantrekkelijker te maken Voor het thema Gezonde groene omgeving is de ambitie:
• In de gemeentelijke ruimtelijke planvorming hebben de gezondheidsaspecten voor inwoners een hoge prioriteit Voor het thema Toegankelijke zorg is de ambitie:
• Voorkomen en terugdringen van mentale klachten bij jongeren en volwassenen en nieuwkomers Voor het thema Gelijke kansen op gezondheid en Tegengaan van gezondheidsachterstanden is dat:
• Bereiken en ondersteunen van inwoners met een gezondheidsachterstand

Veel organisaties, instellingen, verenigingen, scholen en bedrijven in Meierijstad zetten zich al dagelijks in voor gezondheid. En ook de gemeente werkt al op veel verschillende manieren aan het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. 

Wethouder Rik Compagne: “De lijst met gezondheidsactiviteiten is heel lang en daar zijn we trots op. Toch is er nog een wereld te winnen en daarom staan we voor grote opgaven. Deze Gezondheidsnota biedt richting voor de keuzes die we gaan maken in activiteiten en uitvoering om gezondheidswinst in de gemeente te boeken. Daarbij willen we eraan werken dat inwoners met risico op gezondheidsachterstanden betere kansen krijgen op een gezond leven. Dat doen we samen met alle betrokken partijen”.  

De gezondheidsnota ligt op 4 april voor aan de gemeenteraad ter instemming. Het gezondheidsbeleid krijgt ook een duidelijke plek in de Toekomstvisie Meierijstad 2035 waarin alle langere termijn ambities van de gemeente worden vastgelegd Later dit jaar wordt het uitvoeringsprogramma Gezonder Meierijstad opgesteld. Daarin komt per ambitie te staan welke activiteiten er wanneer opgepakt worden en met wie en waar.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant