Werkzaamheden aan de Bremweg
Werkzaamheden aan de Bremweg Foto: Bas Ulehake

Besluit bremweg opgeschort

Algemeen 983 keer gelezen

SCHIJNDEL | Na een juridisch geschil tussen omwonenden en de gemeente Meierijstad heeft de voorzieningenrechter een besluit genomen dat het bestreden bouwproject op de locatie Bremweg/Heiweg schorst. Dit komt nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de plannen voor de bouw van woningen op deze locatie. Het aantal woningen is beperkt tot 96.

Door: Nienke Habraken

De raadsvrouw van de omwonenden, mevrouw Gockel-Gieskes, benadrukte het belang van de uitspraak en verklaarde: “Het is logisch dat de voorzieningenrechter niet alle inhoudelijke bezwaren gaat toetsen. De plaats daarvoor is het indienen van zienswijzen. De parkeerlast ziet de voorzieningenrechter als een belangrijk punt en betwijfelt of een juridisch houdbare vergunning voor 144 woningen kan worden verstrekt. Daarnaast merkt de voorzieningenrechter op dat de afsluiting van het voetpad niet is geborgd door GS. Dit kan een reden zijn om toch beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar.”

Verder benadrukte Gockel-Gieskes dat de voorzieningenrechter een rol heeft gespeeld in het beperken van het aantal woningen tot 96. “Blijkbaar heeft bij de overwegingen van de voorzieningenrechter om slechts 96 woningen te mogen plaatsen een rol gespeeld dat het gaat om twee blokken van 48 woningen en er 60 woningen nodig zijn vanwege het sluiten van de locatie Hoevenbraak. Wel benadrukt de voorzieningenrechter dat ook deze woningen worden gebouwd op risico van de gemeente. Ik begrijp niet zo goed om welke reden de rechter het aantal woningen niet beperkt heeft tot 60, maar dat zal wel te maken hebben met de urgentie.”

Het besluit van de voorzieningenrechter betekent dat het college van de gemeente Meierijstad een last onder bestuursdwang moet opleggen aan de gemeente Meierijstad zelf, met als doel de bouw van de woningen te staken en gestaakt te houden. Deze last moet vóór 21 februari 2024 worden opgelegd, op straffe van een dwangsom van 15 duizend euro per week dat het college in gebreke blijft, met een maximum van 100 duizend euro.

De voorlopige voorziening blijft van kracht totdat een definitief besluit wordt genomen over de omgevingsvergunningen op 28 februari. Daarna hebben partijen opnieuw de gelegenheid om in beroep te gaan en eventueel een voorlopige voorziening aan te vragen.

Opmerkelijk is het feit dat het College van de gemeente Meierijstad gedwongen wordt om een last onder dwangsom op te leggen aan zichzelf. “Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een College van een gemeente gedwongen wordt om een last onder dwangsom op te leggen aan zichzelf,” merkte mevrouw Gockel-Gieskes op.

De beslissing van de voorzieningenrechter is een overwinning voor de omwonenden, die zich verzetten tegen de voorgenomen bouwplannen. De gemeente Meierijstad zal nu moeten heroverwegen hoe zij verder willen gaan met het bouwproject op de betreffende locatie.

Gemeente Meierijstad: We gaan de uitspraak van de rechter nader bestuderen en kijken wat dit op korte en lange termijn betekent voor de opvang van vluchtelingen in Meierijstad. Meierijstad blijft graag een thuis bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Daarin is het steeds zoeken naar mogelijkheden. Het is positief dat de gemeente met deze uitspraak door kan met de bouw van een deel van het plan. Vóór de uitspraak van de rechter was er al overleg met de klankbordgroep van omwonenden aan de Bremweg. Die lijn zetten we ook nu graag voort.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant