Het nu nog braakliggende terrein.
Het nu nog braakliggende terrein. Foto: Bas Ulehake

Zorgen over veiligheid, verkeer en schaal van vluchtelingenopvang nabij Bremweg

Algemeen Algemeen 715 keer gelezen

SCHIJNDEL | Er was veel emotie onder de aanwezigen tijdens de klankbordgroepbijeenkomst afgelopen woensdag in een ruimte van RKSV Schijndel/De Wit. De voetbalclub stelde de locatie open om vertegenwoordigers van de gemeente Meierijstad en omwonenden samen een klankbordgroep te maken. Die als denktank zal gaan dienen voor het plan om vanaf juli of augustus driehonderd vluchtelingen op te vangen aan de Bremweg. 

Door: Cis van Pinxteren

Wat is het plan voor de lange termijn als de oorlog in Oekraïne voorbij is? Waarom krijgt onze kleine gemeenschap driehonderd mensen erbij op een postzegel en waarom is het aantal asielzoekers niet meer verspreid over alle dertien kernen van Meierijstad? Dat zijn enkele voorbeelden van de vele kritische en bezorgde vragen. Veel daarvan werden ook gesteld op de eerdere informatiebijeenkomst op 6 maart. 

Hoofdzakelijk Oekraïners
De duur van de opvangplek - vijf tot tien jaar - werd eerst gecommuniceerd, later bleek dat vijftien jaar te zijn. Een ander misverstand ontstond toen er op die informatieavond gesproken werd over ‘tiny houses’, maar het bleek om drie appartementencomplexen van drie verdiepingen te gaan. Er heerste ook veel verwarring vanwege dezelfde afgebakende vlaggen en oranje paaltjes op andere percelen. Dat riep natuurlijk de vraag op of die percelen ook deel uit zouden maken van de opvanglocatie. Dat bleek echter niet het geval. “Op die informatieavond in het gemeentehuis was overigens het meest gegeven antwoord op de vele vragen door de aanwezige ambtenaren ‘weet ik niet’”, staat in de ingezonden brief van omwonenden aan DeMooiSchijndelKrant. De aanwezige omwonenden wilden graag anoniem blijven. Een gemeenschap van circa tachtig omwonenden aan de Bremweg, Heiweg en Rooiseheide vangt volgens omwonenden een te hoog aantal asielzoekers op. De asielzoekers die daar tijdelijk worden opgevangen zijn hoofdzakelijk Oekraïners, al kunnen er volgens de gemeente ook spoedzoekers en statushouders worden opgevangen. “We zijn zeker niet tegen de komst van asielzoekers naar Schijndel. Onze pijn zit vooral in de grootte van de schaal, driehonderd mensen komen erbij op een postzegel. Dan vraag je om problemen als gemeente. We vinden het onbegrijpelijk en vragen ons af waarom er voor deze - volgens de gemeente - beste locatie is gekozen in heel Meierijstad.” Op de bijeenkomst heerste het argwanende gevoel van een gemeente die over haar burgers heen walst met een in beton gegoten plan op een definitieve locatie. 

Onveilige verkeerssituaties
Andere grote zorgen van omwonenden waren de verkeersveiligheid rondom de drukke, krappe Rooiseweg en Heiweg zonder stoep of fietspaden. De kinderen van bewoners van de Bremweg, Rooiseweg en Heiweg worden vanwege het onveilige verkeer met de auto naar school gehaald en gebracht. Bovendien is een andere zorg hoe de veiligheid van de omgeving gewaarborgd kan blijven. Op de smalle Bremweg is het bijvoorbeeld ‘s nachts pikkedonker vanwege een gebrek aan straatverlichting. Zorgen zijn er over de veiligheid van Schijndelse jongeren en schoolgaande jeugd die daar overdag en ‘s avonds op hun fietsje naar de sportclub gaan. Ook heerst er onduidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen van asielzoekers rondom de opvanglocatie. De gemeente heeft wel toegezegd dat er verkeersremmende maatregelen komen op de Heiweg, bijvoorbeeld drempels of plateaus. Er zal bij de volgende klankbordgroepbijeenkomst een verkeerskundige aanwezig zijn om dieper in te gaan op dat vraagstuk. Eén van de wensen van de pas aangestelde klankbordgroep is dat een verantwoordelijke wethouder aanschuift tijdens een volgende bijeenkomst. De klankbordgroep kreeg het gemeentelijke advies mee om voortaan geen WOB-verzoeken (Wet van Openbaarheid en Bestuur) meer naar de gemeente te sturen maar de communicatie te laten verlopen via de klankbordgroep.

Veld aan de Bremweg in Schijndel

Uit de krant

Het laatste nieuws

Uit de krant