Afbeelding

Meer windmolens in Meierijstad nu niet haalbaar door radarverstoring

Algemeen 326 keer gelezen

VEGHEL | Er komen voorlopig geen extra windmolens in Meierijstad, dat meldt de gemeente. De reden daarvoor is dat windmolens op de vier locaties die zijn onderzocht de vliegradar te veel zouden verstoren. Dit geldt niet voor de vier windmolens die aan de A50 worden gebouwd door Veghel Win(d)t, een samenwerkingsverband van FrieslandCampina, Mars Nederland, Vanderlande Industries en Kuehne + Nagel Logistics, deze voldoen wel aan de eisen.

TNO onderzocht in opdracht van de gemeente of windmolens in de vier zoekgebieden de vliegradar teveel zouden verstoren. “De resultaten laten zien dat windmolens in de onderzoeksgebieden niet voldoen aan huidige normen voor de radar. Dit betekent dat het op dit moment onhaalbaar is om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen”, aldus de gemeente. 

Milieueffectrapportage afronden
Naast de radartoets loopt er ook nog een milieueffectrapportage, deze wordt wel nog afgerond ondanks dat de radartoets de plaatsing van meer windmolens momenteel voorkomt. De gemeente vertelt: “Door technische ontwikkelingen kan de radarnorm in de toekomst veranderen en lager komen te liggen. Ook de eis van de provincie dat er minstens drie molens bij elkaar moeten staan, kan veranderen.” Wethouder Menno Roozendaal: “Daarom wil het nieuwe college van Meierijstad de milieuonderzoeken allemaal afmaken. Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.”

Hoe verder
De gemeente zegt in mei en juni verder in gesprek te gaan met inwoners en organisaties over de opwekking van duurzame energie. “Die gesprekken komen in een iets ander daglicht te staan, nu meer windenergie niet mogelijk blijkt”, aldus de gemeente. Roozendaal: “De ópgave voor duurzame energieopwek is echter onveranderd.; Als windturbines niet kunnen, is de vraag op welke manier de doelstelling van CO2-neutraal in 2050 dan wél gehaald wordt; bijvoorbeeld met meer zon op land of met andere alternatieven waar we continu naar op zoek zijn. Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners, de raad en de regio”. In 2023 beslist de gemeenteraad uiteindelijk over deze verdeling (de energiemix) en over alle voorwaarden voor energieopwekking (het afwegingskader).

Uit de krant

Uit de krant